شرح وظایف

شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات

- فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

- ارتقا کیفیت خدمات IT  با فراهم نمودن بستری امن و قابل اطمینان

- معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه

- شناخت وضعيت موجود اقلام آماري در سيستمهاي اطلاعاتي از لحاظ فرآيند توليد، ثبت، انتقال و  گزارش گيري اطلاعات

- استقرار سیستم پایش و ارزشیابی مستمر نظام آماری

- یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه

- ارتقای کیفیت خدمات شبکه ای و اینترنتی در خوابگاه ها ی دانشجویی

- مشاوره و تأمین تجهیزات لازم برای تحقق اهداف سازمانی و آموزشی-پژوهشی دانشگاه

- ارايه خدمات فناوري اطلاعات به کاربران در سطح دانشگاه و واحدهای تابع

- ارايه دسترسی به منابع اطلاعاتی به اعضا هيات علمي بدون محدودیت مکانی و زمانی

- توانمند سازي کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوري اطلاعات

- ارايه خدمات اطلاع رساني در زمينه علوم پزشکي به عموم مردم جهت بالابردن سطح سلامت در جامعه

- ارايه خدمات اطلاع رساني به کاربران عرصه سلامت

- ارايه خدمات اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشکي

- نظارت بر طراحي و توسعه وب سايتهاي واحد هاي تحت پوشش دانشگاه

- ارايه خدمات مربوط به مکانيزاسيون فرايندهاي واحد هاي مختلف تحت پوشش سازمان

- فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي براي واحد هاي مختلف تحت پوشش

- ارايه خدمات اتوماسيون اداري به کليه واحد هاي تحت پوشش

- بررسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي IT در سطح دانشگاه و واحدهای تابع