سرپرست


مهندس مرتضی آقایی

 

تحولات پرشتاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهاني و تأثيرات شگرف آن در علم و صنعت ،‌ سرفصل جديدي با عنوان های مختلف داشته است و فناوري اطلاعات زيربناي آن است. 
در شرايطي كه فناوري اطلاعات چنين نقش كليدي در متحول‌سازي خدمات را ايفا مي‌كند، جاي آن دارد تا پژوهش‌هاي مختلف  نيز مقتدرانه با فناوري‌هاي روز پشتيباني و تجهيز شود.  واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف ارائه مناسب‌ترين خدمات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، شبكه و پشتيباني پايگاه‌هاي اطلاعات پژوهشي، تشكيل و راه‌اندازي شد.

هدف مديريت آمار وفناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشكي اسفراین ، پشتيباني اطلاعاتي از اهداف و تصميم گيري مديران عالي دانشکده می باشد. براي اين منظور لازم است با استفاده از ابزار اطلاع رساني، اطلاعات به صورت یکپارچه و كيفي بگونه اي ارائه گردند كه در حدامكان تمامي ابعاد كلان حركتي در اين مسير را بيان نمايند. لذا پايگاه وب مديريت آمار و اطلاع رساني با عنايت به اهداف فوق راه اندازي گرديده است. اميد است با راهنمايي و ارشادات مديران، مورد لطف و عنايت واقع شده، و روندي روبه بهبود طي نماييم تا در راه اعتلاي ميهن عزيزمان سهمي ناچيز داشته باشيم.