معرفی

معرفی واحد آمار و فناوری اطلاعات

اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اسفراین با برخورداری از برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه اقدام به طراحی و اجرای طرح های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می نماید.

به دلیل حجم بالا و تخصصی بودن و ارائه بهتر خدمات به مشتریان سازمان این اداره به واحد های آمار،زیر ساخت ،نرم افزار تفکیک شده است.

رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.