شرح وظایف

شـرح وظایف :

·         تهیه دستورالعمل های راهبردی جهت نگهداری و انجام سرویس های تخصصی و دوره ای (سخت افزار، ماشین های اداری و تجهیزات شبکه)

·         تهیه و ارائه استاندارد های لازم و به روز جهت خرید سخت افزار، ماشین های اداری و تجهیزات شبکه

·         درخواست تامین تجهیزات مورد نیاز و مصرفی جهت واحد زیرساخت و شبکه

·         پیگیری و تایید امور فنی مربوط به دوربین های مدار بسته

·         آنالیز فنی و پیشنهاد مشخصات تجهیزات سخت افزار، ماشین های اداری و شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

·         بررسی قراردادهای حوزه زیرساخت و شبکه و شركت در جلسات مناقصه مربوطه

·         بررسی و بروزرسانی وضعیت موجود سخت افزار، ماشین های اداری و تجهیزات شبکه دانشکده

·         شناسایی شركت های توانمند جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات

·         بازدید دوره ای از واحد های تابع جهت بررسی وضعیت رایانه ای آنها و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

·         مطالعه و تحقیق در مورد فناوری و تکنولوژی های جدید رایانه ای و بومی سازی آن در بستر دانشکده

·         ايجاد شبكه محلی امن در كليه واحدهاي دانشکده

·         برقراري و حفظ امنيت داده ها و تجهيزات شبكه از قبيل ، سويچ ها و راديو ها و ...

·         ايجاد بستر اینترانت و اينترنت با پهناي باند و سرعت كافي در كليه واحدهاي دانشکده

·         برطرف نمودن مشكلات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه، سخت افزار و ماشین های اداری دانشکده

·         حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرورها

·         آنالیز فنی و طراحي نقشه جهت ایجاد شبكه هاي LANو WLANو نظارت بر اجراي آن

·         تست و تاييد شبكه هاي محلي واحدهاي مختلف دانشکده

·         مانیتورینگ، بررسي و كارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه های محلی و بيسيم و رفع عيوب آنها

·         بررسی و نظارت فنی بر عملکرد کارشناسان ITو شرکتهای پشتیبانی(سخت افزار، ماشین های اداری و شبکه)و ارائه گزارشات مربوطه به مدیریت

·         نظارت و برقراری ارتباطات سخت افزاری دستگاه های کنترل تردد دانشکده

·         نظارت ،  برنامه ریزی و برقراری زیرساخت های Voipدانشکده