صفحه اصلی > واحد آمار > معرفی کارشناس 

معرفی کارشناس

فرشته عیدی

کارشناس ارشد آمار زیستی

 

نمایندگان معاونت ها

نام و نام خانوادگی

معاونت مربوطه

شماره تماس

زهرا کاووسی

معاونت درمان

05837226005(داخلی 253)

ابراهیم باقری

معاونت بهداشتی

05837241305

زهرا محمدی

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی

05837241603

سکینه رعنایی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

05837236891

مرجان طبسی

مدیریت غذا و دارو

05837225004