صفحه اصلی > جزئیات خبر 
ایده ای نو در اداره آمار و فناوری اطلاعات
٠٨:١٦ - 1397/10/16

ایده ای نو در اداره آمار و فناوری اطلاعات

ایده ای نو در اداره آمار و فناوری اطلاعات

راه اندازی سامانه پژوهان دانشکده علوم پزشکی اسفراین
٠٨:٢٨ - 1397/10/15

راه اندازی سامانه پژوهان دانشکده علوم پزشکی اسفراین

راه اندازی سامانه پژوهان دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
٠٨:٠٥ - 1397/08/06

اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت

اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت

شبکه تلفن داخلی (voip) دانشکده علوم پزشکی اسفراین تکمیل گردید
١٣:٢٥ - 1397/08/01

شبکه تلفن داخلی (voip) دانشکده علوم پزشکی اسفراین تکمیل گردید

شبکه تلفن داخلی (voip) دانشکده علوم پزشکی اسفراین تکمیل گردید

نرم افزار اتوماسیون اداری دانشکده علوم پزشکی اسفراین به روز رسانی شد
١٤:١٣ - 1397/07/30

نرم افزار اتوماسیون اداری دانشکده علوم پزشکی اسفراین به روز رسانی شد

نرم افزار اتوماسیون اداری دانشکده علوم پزشکی اسفراین به روز رسانی شد


2 3 4 صفحه بعدی >>